Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAAΑναφορά για 2020 Απρίλιος
          MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2020

NAME: meteokastro  CITY: ORAIOKASTRO  STATE: THESSALONIKI 
ELEV:  290 m LAT: 40° 43' 53" N LONG: 22° 55' 10" E

          TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

                   HEAT COOL    AVG
  MEAN               DEG  DEG     WIND         DOM
DAY TEMP HIGH  TIME  LOW  TIME  DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH  TIME  DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  5.2  8.1  1:20a  2.0 12:00m 13.1  0.0 16.8 13.2 54.7  7:10p   E
 2  4.1 10.2  6:30p  0.2  6:35a 14.2  0.0 23.2  9.0 37.0 10:30a  NW
 3  7.1  9.2  4:05p  4.2  6:20a 11.3  0.0  1.0  0.5 11.3 11:25a  NE
 4  7.2  7.8 12:05a  6.3  9:05a 11.2  0.0 29.8  5.1 32.2 11:25p   N
 5  7.8  8.9  3:00p  7.2 12:05a 10.5  0.0 13.2  9.2 35.4 12:50a   N
 6  9.2 13.0  5:15p  6.1  6:05a  9.1  0.0  2.0  4.2 30.6  8:50a   N
 7 11.5 16.8  4:35p  6.8  2:05a  6.8  0.0  0.0  5.0 32.2 12:30p  NE
 8 12.1 18.3  5:25p  6.2  6:25a  6.3  0.0  0.0  2.4 30.6 12:50p   N
 9 11.1 11.7 12:05a 10.6  1:20a  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0   ---  ---
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
   8.4 18.3   8   0.2   2  82.7  0.0 86.0  5.4 54.7   1    N

Max >= 32.0: 0
Max <=  0.0: 0
Min <=  0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 29.79 ON 04/04/20
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration