Ιστορικό Σταθμού Μεταφορτωμένο στο Weather Underground
 
Ημερήσια Σύνοψη για Σεπτέμβριος 21, 2021 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Τρέχουσα: Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 17 °C 24.3 °C 17 °C 20.9 °C
Σημείο Δρόσου: 11.4 °C 11.6 °C 9.5 °C 10.8 °C
Υγρασία: 69.4% 69.4% 41% 53%
Ταχύτητα Ανέμου: 19km/h 20.3km/h 0.3km/h 10.8km/h
Ριπές Ανέμου: 20.9km/h 27.4km/h - -
ΑνεμοςNorth - - WNW
Πίεση: 1015.2 hPa 1015.2 hPa 1013.2 hPa -
Υετός: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Σεπτέμβριος 21, 2021
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα)
00:04 24.3 °C 11 °C 1013.2 hPa North 4.8 km/h 4.8 km/h 43.2% 0.0 mm
00:09 24 °C 11.3 °C 1013.2 hPa NNW 2.3 km/h 4.8 km/h 45% 0.0 mm
00:14 23.8 °C 11.1 °C 1013.5 hPa North 0.3 km/h 12.9 km/h 44.8% 0.0 mm
00:19 23.7 °C 10.7 °C 1013.5 hPa North 2.9 km/h 12.9 km/h 43.8% 0.0 mm
00:24 23.7 °C 10.4 °C 1013.2 hPa NNW 4.5 km/h 6.4 km/h 43% 0.0 mm
00:29 23.7 °C 10.1 °C 1013.2 hPa NNW 4.8 km/h 14.5 km/h 42.4% 0.0 mm
00:34 23.7 °C 9.8 °C 1013.2 hPa North 5.1 km/h 9.7 km/h 41.4% 0.0 mm
00:39 23.7 °C 9.6 °C 1013.2 hPa North 6.4 km/h 9.7 km/h 41% 0.0 mm
00:44 23.5 °C 9.5 °C 1013.2 hPa NNW 5.5 km/h 9.7 km/h 41.2% 0.0 mm
00:49 23.2 °C 9.6 °C 1013.2 hPa NNW 4.8 km/h 9.7 km/h 42% 0.0 mm
00:54 23.1 °C 9.6 °C 1013.5 hPa North 4.2 km/h 8 km/h 42.4% 0.0 mm
00:59 22.9 °C 9.7 °C 1013.5 hPa North 2.3 km/h 8 km/h 43% 0.0 mm
01:04 22.8 °C 9.7 °C 1013.5 hPa North 2.3 km/h 8 km/h 43.2% 0.0 mm
01:09 22.7 °C 9.8 °C 1013.5 hPa North 4.2 km/h 8 km/h 44% 0.0 mm
01:14 22.7 °C 9.8 °C 1013.5 hPa North 5.1 km/h 8 km/h 44% 0.0 mm
01:19 22.6 °C 10 °C 1013.5 hPa NNW 5.1 km/h 8 km/h 44.6% 0.0 mm
01:24 22.6 °C 10.1 °C 1013.5 hPa NNW 4.8 km/h 4.8 km/h 45% 0.0 mm
01:29 22.6 °C 10 °C 1013.5 hPa NNW 4.8 km/h 4.8 km/h 45% 0.0 mm
01:34 22.6 °C 10 °C 1013.5 hPa NNW 4.8 km/h 4.8 km/h 45% 0.0 mm
01:39 22.6 °C 10.1 °C 1013.5 hPa NNW 3.2 km/h 6.4 km/h 45% 0.0 mm
01:44 22.6 °C 10.1 °C 1013.9 hPa North 4.2 km/h 9.7 km/h 45% 0.0 mm
01:49 22.6 °C 10.1 °C 1013.9 hPa North 5.8 km/h 9.7 km/h 45% 0.0 mm
01:54 22.6 °C 10 °C 1013.9 hPa NNW 6.4 km/h 12.9 km/h 45% 0.0 mm
01:59 22.6 °C 10 °C 1013.9 hPa North 8 km/h 19.3 km/h 45% 0.0 mm
02:04 22.6 °C 10 °C 1013.9 hPa NNW 9 km/h 14.5 km/h 45% 0.0 mm
02:09 22.6 °C 10.1 °C 1013.9 hPa NW 8.7 km/h 14.5 km/h 45% 0.0 mm
02:14 22.6 °C 10.1 °C 1013.9 hPa NNW 8 km/h 14.5 km/h 45% 0.0 mm
02:19 22.7 °C 10.1 °C 1013.9 hPa North 8.7 km/h 17.7 km/h 45% 0.0 mm
02:24 22.8 °C 10.2 °C 1013.9 hPa NNW 10.3 km/h 24.1 km/h 45% 0.0 mm
02:29 22.8 °C 10.2 °C 1013.9 hPa North 11.9 km/h 24.1 km/h 45% 0.0 mm
02:34 22.8 °C 10.2 °C 1013.9 hPa North 12.9 km/h 17.7 km/h 45% 0.0 mm
02:39 22.6 °C 10.2 °C 1014.2 hPa NNW 12.2 km/h 17.7 km/h 45.6% 0.0 mm
02:44 22.4 °C 10.2 °C 1014.2 hPa NNW 11.3 km/h 14.5 km/h 46% 0.0 mm
02:49 22.3 °C 10.3 °C 1014.2 hPa NNW 10.6 km/h 20.9 km/h 46.6% 0.0 mm
02:54 22.2 °C 10.3 °C 1014.2 hPa NNW 9.7 km/h 20.9 km/h 47% 0.0 mm
02:59 22.2 °C 10.3 °C 1014.2 hPa NW 10.6 km/h 20.9 km/h 47% 0.0 mm
03:04 22.1 °C 10.5 °C 1014.2 hPa NW 11.3 km/h 14.5 km/h 47.8% 0.0 mm
03:09 22.1 °C 10.5 °C 1014.2 hPa WNW 8.7 km/h 14.5 km/h 48% 0.0 mm
03:14 21.9 °C 10.7 °C 1014.2 hPa NNW 8 km/h 14.5 km/h 49% 0.0 mm
03:19 21.7 °C 10.8 °C 1014.2 hPa NNW 9.7 km/h 14.5 km/h 49.8% 0.0 mm
03:24 21.6 °C 10.9 °C 1014.2 hPa NNW 10.6 km/h 14.5 km/h 50.6% 0.0 mm
03:29 21.5 °C 11.1 °C 1014.2 hPa NNW 9.7 km/h 27.4 km/h 51.4% 0.0 mm
03:34 21.5 °C 11.2 °C 1014.2 hPa NNW 11.9 km/h 22.5 km/h 52% 0.0 mm
03:39 21.5 °C 11.2 °C 1014.2 hPa NNW 12.9 km/h 22.5 km/h 52.2% 0.0 mm
03:44 21.4 °C 11.4 °C 1014.6 hPa NW 12.9 km/h 20.9 km/h 53% 0.0 mm
03:49 21.3 °C 11.4 °C 1014.6 hPa NNW 13.2 km/h 27.4 km/h 53% 0.0 mm
03:54 21.2 °C 11.6 °C 1014.6 hPa NNW 12.9 km/h 19.3 km/h 54.4% 0.0 mm
03:59 20.8 °C 11.5 °C 1014.6 hPa NNW 12.9 km/h 19.3 km/h 55.4% 0.0 mm
04:04 20.5 °C 11.5 °C 1014.6 hPa NNW 14.2 km/h 16.1 km/h 56.4% 0.0 mm
04:09 20.3 °C 11.6 °C 1014.6 hPa NNW 13.8 km/h 17.7 km/h 57.4% 0.0 mm
04:14 20.1 °C 11.6 °C 1014.6 hPa North 13.5 km/h 19.3 km/h 58% 0.0 mm
04:19 20 °C 11.6 °C 1014.6 hPa North 13.8 km/h 19.3 km/h 58.8% 0.0 mm
04:24 19.9 °C 11.6 °C 1014.6 hPa North 13.8 km/h 17.7 km/h 59% 0.0 mm
04:29 19.8 °C 11.6 °C 1014.6 hPa North 12.9 km/h 17.7 km/h 59% 0.0 mm
04:34 19.7 °C 11.5 °C 1014.6 hPa North 11.3 km/h 16.1 km/h 59% 0.0 mm
04:39 19.6 °C 11.5 °C 1014.6 hPa North 10.6 km/h 17.7 km/h 59.6% 0.0 mm
04:44 19.5 °C 11.5 °C 1014.6 hPa North 11.3 km/h 20.9 km/h 60% 0.0 mm
04:49 19.5 °C 11.5 °C 1014.6 hPa North 11.6 km/h 20.9 km/h 60% 0.0 mm
04:54 19.4 °C 11.5 °C 1014.6 hPa North 11.3 km/h 16.1 km/h 60% 0.0 mm
04:59 19.5 °C 11.4 °C 1014.6 hPa North 11.3 km/h 16.1 km/h 59.4% 0.0 mm
05:04 19.6 °C 11.4 °C 1014.6 hPa NNW 11.3 km/h 19.3 km/h 59% 0.0 mm
05:09 19.7 °C 11.4 °C 1014.9 hPa NNW 13.2 km/h 19.3 km/h 59% 0.0 mm
05:14 19.7 °C 11.4 °C 1014.6 hPa North 15.1 km/h 24.1 km/h 59% 0.0 mm
05:19 19.6 °C 11.4 °C 1014.6 hPa NNW 15.4 km/h 24.1 km/h 59% 0.0 mm
05:24 19.4 °C 11.5 °C 1014.6 hPa NNW 14.5 km/h 19.3 km/h 60% 0.0 mm
05:29 19.3 °C 11.5 °C 1014.6 hPa NNW 13.8 km/h 19.3 km/h 60.8% 0.0 mm
05:34 19.1 °C 11.4 °C 1014.9 hPa North 12.9 km/h 22.5 km/h 61% 0.0 mm
05:39 19 °C 11.5 °C 1014.9 hPa North 13.5 km/h 22.5 km/h 61.8% 0.0 mm
05:44 18.8 °C 11.4 °C 1014.9 hPa NNW 14.5 km/h 17.7 km/h 62.2% 0.0 mm
05:49 18.7 °C 11.5 °C 1014.9 hPa NNW 12.9 km/h 22.5 km/h 63% 0.0 mm
05:54 18.6 °C 11.5 °C 1014.9 hPa NNW 12.9 km/h 16.1 km/h 63% 0.0 mm
05:59 18.5 °C 11.4 °C 1014.9 hPa NNW 14.2 km/h 25.7 km/h 63% 0.0 mm
06:04 18.5 °C 11.4 °C 1014.9 hPa North 17.4 km/h 22.5 km/h 63% 0.0 mm
06:09 18.5 °C 11.4 °C 1014.9 hPa NNW 17.1 km/h 25.7 km/h 63% 0.0 mm
06:14 18.5 °C 11.3 °C 1014.9 hPa North 15.4 km/h 16.1 km/h 63% 0.0 mm
06:19 18.5 °C 11.3 °C 1014.9 hPa North 15.8 km/h 24.1 km/h 63% 0.0 mm
06:24 18.4 °C 11.3 °C 1014.9 hPa North 16.1 km/h 19.3 km/h 63.4% 0.0 mm
06:29 18.3 °C 11.3 °C 1014.9 hPa North 16.1 km/h 20.9 km/h 64% 0.0 mm
06:34 18.1 °C 11.4 °C 1014.9 hPa North 17.4 km/h 20.9 km/h 64.6% 0.0 mm
06:39 18 °C 11.4 °C 1014.9 hPa North 18.3 km/h 25.7 km/h 65% 0.0 mm
06:44 17.9 °C 11.3 °C 1014.9 hPa North 19 km/h 22.5 km/h 65.6% 0.0 mm
06:49 17.6 °C 11.3 °C 1014.6 hPa NNE 20.3 km/h 25.7 km/h 66.6% 0.0 mm
06:54 17.4 °C 11.3 °C 1014.9 hPa North 19.6 km/h 24.1 km/h 67.4% 0.0 mm
06:59 17.2 °C 11.4 °C 1014.6 hPa North 17.1 km/h 24.1 km/h 68.4% 0.0 mm
07:04 17.2 °C 11.5 °C 1014.9 hPa NNE 16.1 km/h 20.9 km/h 69% 0.0 mm
07:09 17.1 °C 11.4 °C 1014.9 hPa North 17.4 km/h 22.5 km/h 69% 0.0 mm
07:14 17 °C 11.4 °C 1015.2 hPa North 19 km/h 20.9 km/h 69.4% 0.0 mm
Oraiokastro GR
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb