Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2010 Οκτώβριος
          MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2010

NAME: meteokastro  CITY: ORAIOKASTRO  STATE: THESSALONIKI 
ELEV:  240 m LAT: 40° 43' 19" N LONG: 22° 55' 00" E

          TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

                   HEAT COOL    AVG
  MEAN               DEG  DEG     WIND         DOM
DAY TEMP HIGH  TIME  LOW  TIME  DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH  TIME  DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1 17.4 22.4  4:30p 14.6  6:30a  1.6  0.7  0.0  8.9 32.2  1:30a  NE
 2 16.9 20.0  5:00p 15.1  8:00a  1.5  0.1  3.8  4.5 17.7  7:30a  NE
 3 16.3 21.6  2:00p 14.4  7:30p  2.3  0.3  8.8 11.4 41.8  5:30p  ENE
 4 12.9 14.9 12:30a 11.7 10:00a  5.4  0.0  2.6 18.2 51.5  9:00a  ENE
 5 14.2 15.8  2:00p 13.4  5:00a  4.1  0.0  2.6 11.9 29.0  4:30a  ENE
 6 13.6 14.8 11:30a 12.2 10:00p  4.7  0.0  3.4 18.7 66.0 11:30p  ENE
 7 12.0 12.6 10:00p 11.2  9:30a  6.3  0.0  2.8 14.8 64.4 12:30a  ENE
 8 10.6 12.9  5:30p  7.2 12:00m  7.7  0.0  2.8  9.2 43.5  6:30p  NE
 9  9.7 14.5  5:30p  5.7  6:00a  7.0  0.0  0.0  5.6 33.8  5:00a  NW
10 11.9 16.4  5:00p  8.1  1:00a  6.4  0.0  0.0 13.0 48.3  4:00a   N
11 11.6 13.4  1:30p 10.2  7:30a  6.8  0.0  5.8 10.5 27.4 12:00m  NE
12 12.6 14.3 12:00m 10.8  1:00a  5.7  0.0 11.4 13.4 37.0  2:00a  NE
13 14.8 15.6  4:30p 13.9  2:30a  3.5  0.0  4.8 10.1 29.0  4:30p  NE
14 15.6 16.7 12:30p 14.9  7:00a  2.7  0.0 20.6 11.9 40.2  5:00a  ENE
15 15.6 18.8  2:30p 14.3  9:30p  2.7  0.0  3.6  9.8 29.0  7:00p  NE
16 15.4 19.9  5:00p 13.7  7:30a  3.0  0.1  9.8 12.7 46.7  8:30p  ENE
17 16.4 20.6  3:00p 13.7  6:00a  2.2  0.3  4.0  7.7 24.1 10:00a  NE
18 15.9 17.9 12:30p 15.1  7:00a  2.4  0.0  3.8 17.9 66.0 11:30p  ENE
19 18.0 21.2  1:30p 15.4  3:30a  1.0  0.7  0.0 12.2 56.3 12:30a  ENE
20 17.3 20.9  5:00p 14.7  6:30a  1.4  0.4  0.0  3.9 20.9  1:00a  SSW
21 16.6 21.0  2:30p 11.8 12:00m  2.1  0.4  0.4  9.8 61.2  8:30p   N
22 11.9 14.4  4:30p 10.2  6:30a  6.4  0.0  0.0  7.2 35.4 12:30a  NNE
23 12.7 16.9  4:30p  9.8  8:00a  5.6  0.0  0.0  4.3 17.7 12:30p  NNE
24 12.9 17.2  4:30p 10.2  7:30a  5.4  0.0  0.0  5.3 22.5 10:30a  NNE
25 12.7 15.7  3:00p 11.0 10:00a  5.6  0.0  2.6  7.9 51.5 12:00m  ENE
26 15.7 20.3  4:30p 12.4 12:30a  2.7  0.1  0.0  7.1 46.7 12:30a  NE
27 12.1 16.6  2:30a  5.7 11:30p  6.2  0.0 35.4 16.7 64.4 12:00m   N
28  5.7  7.0  3:00p  4.6  8:00a 12.6  0.0 49.6 23.5 59.5 12:30a   N
29  7.0 11.2  4:30p  3.9  8:00a 11.3  0.0  0.0 13.8 54.7  5:30a   N
30  8.7 13.5  4:00p  5.3  5:00a  9.6  0.0  0.0  4.7 16.1  1:00p  NW
31  9.9 14.4  2:00p  6.6  7:30a  8.4  0.0  0.0  4.7 16.1 12:30p  NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
  13.4 22.4   1   3.9  29  154.4  3.2 178.6 10.7 66.0   6   ENE

Max >= 32.0: 0
Max <=  0.0: 0
Min <=  0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 49.61 ON 28/10/10
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 18 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration