Δορυφορική εικόνα καιρού Ευρώπης
http://www.sat24.com/images.php?country=eu
 
Δορυφορική εικόνα καιρού Ελλάδας
http://www.sat24.com/images.php?country=gr
 
Ηλεκτρική δραστηριότητα στη ΝΑ Μεσόγειο
 
Πρόγνωση Ανσάμπλ GEFS
 
Πρόγνωση Βαρομετρικής Πίεσης Επόμενων 24 ωρών
 
Καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη