Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2010 Δεκέμβριος
          MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2010

NAME: meteokastro  CITY: ORAIOKASTRO  STATE: THESSALONIKI 
ELEV:  240 m LAT: 40° 43' 19" N LONG: 22° 55' 00" E

          TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

                   HEAT COOL    AVG
  MEAN               DEG  DEG     WIND         DOM
DAY TEMP HIGH  TIME  LOW  TIME  DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH  TIME  DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1 17.4 20.4  9:30p 15.3  8:30a  1.1  0.3  0.0  7.4 30.6 10:30p  ENE
 2 19.9 22.6 10:30a 16.3  8:30p  0.2  1.8  0.6  8.9 37.0  1:00a   S
 3 17.9 20.6  3:00p 15.3  7:00a  0.8  0.4  0.2  8.7 30.6  9:30p  ENE
 4 13.5 17.2 12:30a  6.2 11:30p  4.8  0.0  3.6  9.2 51.5 12:00m   N
 5  6.4  8.6  3:30p  4.5  6:00a 11.9  0.0  0.0 20.1 61.2  6:00a   N
 6  7.7 11.8  3:30p  5.2  3:30a 10.6  0.0  0.0  7.2 25.7  5:00a  NE
 7  9.6 13.6  2:00p  7.1  2:30a  8.7  0.0  0.0  3.1 14.5  2:30a  NNE
 8 10.8 13.4  2:30p  8.8  7:30a  7.5  0.0  0.0  2.7 12.9 12:30p  NNE
 9 11.2 13.4  3:30p  9.9  4:00a  7.1  0.0  0.2  1.6 14.5  2:00a  ENE
10  2.8 12.2 12:30a -0.4 12:00m 15.5  0.0 10.2 34.3 86.9  7:30a  NNW
11 -0.6  1.6  2:00p -1.8  8:00a 18.9  0.0  0.0 27.0 69.2  8:00a  NNW
12  1.5  7.1  3:00p -3.4  8:00a 16.8  0.0  0.0  7.9 43.5  2:00a  NNE
13  1.9  3.6  5:00a  0.9  1:30p 16.3  0.0  4.4 15.8 41.8  4:00a  NE
14  1.8  4.3  4:00p -0.3  8:00a 16.5  0.0  0.0 15.3 51.5  3:00a   N
15 -1.7  2.5 12:30a -4.3  8:00a 19.9  0.0  0.0 19.3 51.5  7:00a   N
16 -2.2  0.1  6:30p -4.7  8:00a 20.5  0.0  0.2 17.4 41.8 10:00a   N
17  0.2  4.4  3:30p -2.9  6:30a 18.1  0.0  0.0  8.5 45.1  9:30a  NW
18  4.7  8.7 10:00p  0.3  3:30a 13.6  0.0  0.0  4.8 30.6  9:00a  NW
19  9.1 11.5 12:30p  6.0  1:30a  9.3  0.0  0.0  9.8 37.0 11:00p  NNE
20  9.6 11.1  4:30p  8.1  6:00a  8.8  0.0  0.0 15.3 38.6  2:30a  ENE
21 12.2 14.9  2:30p 10.1  3:30a  6.1  0.0  0.2  3.7 16.1  9:00p  NE
22 11.8 13.8  2:30p 10.9  4:00a  6.4  0.0  0.0  4.5 22.5  7:30a  NE
23 11.3 12.7  2:30p 10.0  8:00a  7.0  0.0  0.0  1.3  9.7 11:30a  WSW
24 12.1 13.7  3:30p 10.3  5:00a  6.3  0.0  0.0 11.9 45.1 11:30a  ENE
25 13.3 17.1  1:30p 10.3  1:30a  5.0  0.0  7.6  4.3 30.6  1:00a   S
26 11.1 13.3 12:00p  9.2  4:00a  7.2  0.0  0.4  5.1 24.1  9:00a  NW
27  8.3 10.8  1:00a  4.4 12:00m 10.0  0.0  1.4  9.0 30.6 11:30p  NNE
28  2.4  4.7 12:30a  0.8  8:00a 15.9  0.0  1.0 20.3 59.5 10:30a   N
29  2.9  6.3  4:00p  0.4  1:30a 15.4  0.0  0.0 12.1 43.5  2:00a  NNE
30  3.6  7.5  3:30p -0.2  8:00a 14.7  0.0  0.0  7.1 29.0  5:00a   N
31  4.4  8.5  3:30p  1.8  6:00a 13.9  0.0  0.0  4.5 19.3  2:30a  NW
-------------------------------------------------------------------------------------
   7.6 22.6   2  -4.7  16  334.9  2.5 30.0 10.6 86.9  10    N

Max >= 32.0: 0
Max <=  0.0: 0
Min <=  0.0: 8
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.21 ON 10/12/10
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration