Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2013 Μάρτιος
          MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2013

NAME: meteokastro  CITY: ORAIOKASTRO  STATE: THESSALONIKI 
ELEV:  240 m LAT: 40° 43' 19" N LONG: 22° 55' 00" E

          TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

                   HEAT COOL    AVG
  MEAN               DEG  DEG     WIND         DOM
DAY TEMP HIGH  TIME  LOW  TIME  DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH  TIME  DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  6.9 12.0  16:00  3.4  1:00 11.3  0.0  0.0  4.2 19.3  13:00  WSW
 2  7.0  8.9  9:30  5.2  00:00 11.3  0.0  2.0  7.4 41.8  17:00   W
 3  6.1 11.0  15:30  3.9  4:00 12.2  0.0  1.4 10.5 37.0  2:00  NNE
 4  8.7 13.2  16:00  4.7  1:00  9.7  0.0  0.0 11.7 43.5  13:30  NNE
 5  7.9 11.9  16:00  5.4  00:00 10.4  0.0  0.0 11.4 32.2  0:30  NE
 6  7.4 10.9  15:00  4.8  7:00 10.9  0.0  0.0  7.4 29.0  10:00  ENE
 7  7.9 10.5  16:30  6.4  6:00 10.4  0.0  2.2  6.0 27.4  3:00  ENE
 8  9.2 11.7  16:00  7.6  2:00  9.1  0.0  1.6  1.4 11.3  2:00  SW
 9 11.0 15.9  14:30  9.4  7:30  7.3  0.0  0.8  2.9 22.5  18:00   E
10 13.1 18.4  16:00  8.3  7:30  5.2  0.0  0.0  2.9 14.5  13:30  NNE
11 15.3 21.3  14:30 11.4  8:00  3.4  0.4  0.0  5.0 22.5  4:30  SW
12 12.4 19.1  14:30  8.8  23:30  5.9  0.0  2.2  4.7 41.8  15:00  ENE
13 12.4 16.7  14:30  8.8  4:30  5.9  0.0  0.2  6.0 24.1  13:30  SSE
14 13.2 15.7  19:30  9.4  22:30  5.2  0.0  4.4 13.7 54.7  18:00  SSE
15  9.3 14.8  12:30  0.2  00:00  8.9  0.0  4.4 12.2 75.6  22:30  SSW
16  2.3  5.9  14:30 -0.5  6:30 16.0  0.0  0.0 28.6 72.4  3:00  NNE
17  3.4  9.3  17:00 -1.2  6:00 14.8  0.0  0.0 12.7 49.9  0:30  NE
18  4.8  6.4  11:00  3.1  3:30 13.4  0.0  4.0 12.4 35.4  9:30   E
19 10.8 17.2  16:00  5.5  7:30  7.5  0.0  0.2  6.0 32.2  16:30  ENE
20 13.3 18.6  15:00  9.2  6:30  5.0  0.0  0.0  6.4 29.0  1:30  WSW
21 12.1 16.6  13:30  8.9  00:00  6.2  0.0  8.2  8.4 51.5  00:00  WSW
22  8.4 12.0  16:30  6.2  7:30  9.9  0.0  0.0 27.4 77.2  2:30  NNW
23  9.1 14.4  16:30  4.8  4:30  9.2  0.0  0.0 17.5 67.6  8:30   N
24 11.1 17.0  15:30  7.2  5:30  7.2  0.0  0.0 10.6 32.2  00:00  ENE
25 11.1 13.9  00:00 10.1  4:00  7.3  0.0  0.0 28.2 72.4  18:00   E
26 13.2 18.7  14:30 10.1  00:00  5.1  0.0  4.4  4.2 40.2  17:00   E
27 10.4 12.7  16:00  9.1  8:30  7.9  0.0  1.4 13.0 43.5  9:00  ENE
28  9.3 10.4  9:30  8.7  00:00  9.0  0.0  1.6 12.6 32.2  11:00  ENE
29  8.4  8.8  22:30  7.8  8:30  9.9  0.0  0.6 14.6 37.0  10:30  ENE
30 10.8 13.8  16:00  8.2  1:00  7.5  0.0  0.0  7.1 24.1  12:00  ENE
31 12.6 14.6  18:30 11.2  7:00  5.5  0.0  1.6 10.5 40.2  14:00  ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
   9.6 21.3  11  -1.2  17  268.6  0.4 41.2 10.6 77.2  22   ENE

Max >= 32.0: 0
Max <=  0.0: 0
Min <=  0.0: 2
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 8.20 ON 21/03/13
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration