Κλιματικές Αναφορές τύπου NOAA


Επιλέξτε μια Ετήσια ή Μηνιαία αναφορά
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2015: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2014: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2013: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2012: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2011: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2010: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2009: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2017 Νοέμβριος
          MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2017

NAME: meteokastro  CITY: ORAIOKASTRO  STATE: THESSALONIKI 
ELEV:  240 m LAT: 40° 43' 19" N LONG: 22° 55' 00" E

          TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

                   HEAT COOL    AVG
  MEAN               DEG  DEG     WIND         DOM
DAY TEMP HIGH  TIME  LOW  TIME  DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH  TIME  DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  8.6 13.1  3:00p  4.8  6:30a  9.7  0.0  0.0  4.5 30.6 12:30a  NNW
 2  9.6 15.0  2:00p  6.1  7:30a  8.8  0.0  0.0  1.3 16.1  5:00a  NNW
 3 11.1 15.6  3:00p  8.1  3:30a  7.3  0.0  0.0  0.3 12.9 11:30p   S
 4 11.6 15.4  3:00p  9.2  6:30a  6.7  0.0  0.0  3.5 35.4  5:30a   N
 5 11.5 15.4  2:30p  9.4  6:30a  6.8  0.0  0.0  0.5 14.5  1:30p  NNW
 6 11.8 15.1  2:30p 10.2  6:00a  6.5  0.0  0.0  0.6 22.5  1:00p   S
 7 12.2 13.8  5:00p 11.0  5:00a  6.1  0.0  0.0  1.3 25.7 11:00a  ENE
 8 12.1 13.9  5:00p 10.6 10:30p  6.2  0.0  7.6  5.5 40.2 11:00a   E
 9 12.6 16.8  2:00p  9.4  7:00a  5.7  0.0  0.2  0.2 14.5  2:00p   W
10 12.5 16.9  2:00p  9.3  7:30a  5.8  0.0  0.0  1.0 17.7  1:30a  NW
11 11.9 13.6  1:00p 10.3  8:00a  6.4  0.0 27.6  0.2 12.9  6:00p  NW
12 13.6 17.3  3:30p 11.6  7:30a  4.7  0.0  0.8  0.3 14.5 11:00p  NNW
13 14.6 16.7  1:30p 12.7 12:30a  3.8  0.0  0.8  2.6 25.7  6:30a  ENE
14 14.7 18.4  2:00p 12.9  7:00a  3.6  0.0  0.4  2.1 27.4 11:30p  ENE
15 13.5 13.9 12:30a 12.5 12:00m  4.8  0.0  5.8 15.9 54.7  9:00p   E
16 11.9 12.6 12:30a 11.0 12:00m  6.4  0.0 11.8 19.2 59.5 10:00a   E
17 10.7 11.6 12:30p 10.0  5:30a  7.6  0.0 13.6 10.0 49.9  7:30a  ENE
18 11.4 13.7  3:00p 10.2  1:30a  6.9  0.0  3.6  1.1 19.3 12:00p  NNE
19 11.1 14.1  2:00p  9.3  4:30a  7.2  0.0  0.0  3.4 27.4  4:00a   N
20  6.6 10.3 12:30a  4.1  5:30a 11.8  0.0  2.0 17.5 70.8  9:00a  NW
21  6.4 10.4  3:00p  3.4  6:00a 11.9  0.0  0.0  7.2 40.2  1:00a  NW
22  8.8 14.2  2:30p  5.1 12:30a  9.5  0.0  0.0  0.5 25.7  8:30a  NNW
23 10.9 16.4  2:30p  7.2  5:30a  7.3  0.0  0.0  0.8 22.5  4:00a  WNW
24 10.4 14.3  2:30p  7.9  6:30a  7.8  0.0  0.0  0.0 11.3  1:30p  WNW
25 10.8 14.2  3:00p  8.8  4:00a  7.5  0.0  0.0  1.0 17.7 12:30p  WNW
26 10.8 13.9  2:00p  8.6  8:00a  7.4  0.0  0.0  0.2 12.9  2:30p   S
27  6.1 11.3  1:00a  2.3 11:30p 12.2  0.0 28.2 14.6 69.2  4:30p  NNW
28  3.1  5.6  2:00p  1.6  7:30a 15.2  0.0  0.0 15.4 70.8 12:30a  NNW
29  5.0  9.2  1:00p  1.3  7:00a 13.3  0.0  0.0  2.3 29.0 12:30a   N
30 10.1 14.9 10:30p  5.6  1:30a  8.2  0.0  0.0  1.3 24.1  7:30a   E
-------------------------------------------------------------------------------------
  10.5 18.4  14   1.3  29  233.1  0.0 102.4  4.5 70.8  20   NNW

Max >= 32.0: 0
Max <=  0.0: 0
Min <=  0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 28.19 ON 27/11/17
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration